niedziela, 9 grudnia 2012

Faux amis


Dziś o fałszywych przyjaciołach. Faux amis, czyli słowa brzmiące podobnie, a mające zgoła odmienne znaczenia, jak np. bronzé (opalony), kojarzący się nieodmiennie z naszym brązowym (marron). Podobnie rzecz ma się z fréquence (częstotliwość), którą aż chce się tłumaczyć jako frekwencję, podczas gdy ta ostatnia to nic innego jak fréquentation. Zresztą samo fréquentation odnosi się także do osób, które odwiedzamy, z którymi się znamy; można więc czasem przetłumaczyć je jako znajomi. I tu nasuwa się nam maksyma, której autorem jest jakoby Paul Verlaine : "Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations. Tenez, Judas, par exemple, il avait des amis irréprochables" (Nie wolno sądzić ludzi wedle ich przyjaciół. Taki Judasz na przykład miał przecież doskonałych).

Faux amis będą się tutaj pojawiać wielokrotnie, od najbardziej znanych w rodzaju parasol (który oznacza parasol przeciwsłoneczny) i parapluie (odpowiednik naszego parasola o przeznaczeniu przeciwdeszczowym), do wysoce subtelnych w rodzaju różnicy między szalet a chalet (znajdziecie sobie przecież).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz